E 1500 S

Stezni prsten E 3000 * Za montažu vretenastog pogona E 1500 S i E 3000

Stezni prsten E 3000 Pribor za E 3000, 121274
  • Odgovarajuće konzole dostupne su ovisno o prozorskom sustavu
Kontaktirajte nas

Za montažu vretenastog pogona E 1500 S i E 3000

Područja primjene

  • Za pričvršćenje na odgovarajuće konzole sustava

Varijante i pričvrsni materijal

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022