Slimdrive SL NT PAS 24

USB adapter za programiranje * Za ažuriranje firmvera GEZE DCU upravljanja

GEZE USB-adapter za programiranje Ne samo nove verzije softvera s naprednom funkcionalnošću, već i posebni softveri za posebne aplikacije mogu se lako prenijeti na postojeća DCU upravljanja. Za vezu između Vašeg Windows računala i DCU upravljanja trebate       •GEZE USB-adapter za programiranje    •za upravljanje specifičan softver za programiranje    •za upravljanje specifične firmer datoteke
 • Ažuriranje firmvera specifično za upravljanje dostupno za GEZE servis i servisne partnere
 • Potrebno je računalo ili tablet sa sustavom Windows
 • Priključivanje na računalo putem USB utikača
 • Duljina kabela 3 m
Kontaktirajte nas

Za ažuriranje firmvera GEZE DCU upravljanja

Područja primjene

 • Adapter za programiranje za ažuriranje firmvera GEZE DCU upravljačkih jedinica

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022