Vizualizacija evakuacijskih vrata u putovima za spašavanje

CAN sučelje galvanski odvojeno *

CAN sučelje za povezivanje GEZE pogonske tehnike (DCU 1,2,6,8) na CAN sabirnicu

Područja primjene

  • Automatika

Kontaktirajte nas

GEZE Central +385-1-3773540 GEZE Service +385-9-1604-9737 Hotline for architects +385-9-1255-5022