Roof escape door in the Lutheran Church tower, Wittenberg
Roof escape door in the Lutheran Church tower, Wittenberg
Detail view: GEZE MLS motor lock on roof escape door in the Lutheran Church
Detail view: GEZE MLS motor lock on roof escape door in the Lutheran Church

Moderna rješenja za odvođenje dima i topline (RWA) u povijesnoj arhitekturi

Vrata u zgradama koje su zaštićene kao spomenici kulture moraju u pogledu sigurnosti i kontrolnih funkcija zadovoljavati jednake zahtjeve kao i vrata u novogradnjama. Lutherova crkva u Wittenbergu izgrađena između 1490. i 1510. godine aktualan je primjer za komponente za odvođenje dima i topline (RWA) u kombinaciji s najmodernijom tehnikom za vrata i za zaključavanje u povijesnim zgradama koje su zaštićene kao spomenici kulture.

Kod renoviranja crkvenog tornja postojao je zahtjev da se u slučaju požara stubište tornja sačuva od dima kako bi se bez problema mogli koristiti putovi za evakuaciju i spašavanje. Osim toga, za svrhu protuprovalne zaštite izvana i putem krova vrata moraju biti tehnički sigurno zaključana, a zloporaba uporabe treba se signalizirati na uređaj za dojavu provale. Kombinacijom RWA komponenata i najmodernije tehnikom za vrata i tehnike brava tvrtke GEZE zadovoljava se takav profil zahtjeva.

Za siguran način funkcioniranja prirodnog odvoda dima i topline uvijek su potrebne dovoljno dimenzionirane odvodne i dovodne površine. Putem površina za dolazni zrak u donjem dijelu objekta navire zrak u velikim količinama, tako da se – uvjetovano termičkim uzgonom – postojeće količine dimnog plina uzdižu i odvode putem površina za odvod zraka u gornjem dijelu prostorije ili objekta. Kao odvodna površina služe vrata prema krovnom izlazu tornja bez prozora. Ona se u slučaju požara otvaraju prema van i istodobno ispunjavaju  funkciju dodatnoga evakuacijskog puta. Zatvaranje vrata slijedi putem samozaključavajuće motorne brave GEZE MLS koja se zbog svoje panik funkcije u svakom trenutku može ručno otvoriti iznutra i time ispunjava zahtjeve evakuacijskih vrata. Aktiviranje alarma slijedi putem dojavljivača dima ili ručnih elemenata za aktiviranje. U slučaju alarma RWA centrala upravlja dovodnim i odvodnim otvorima. Motorna brava otključava vrata u slučaju alarma za manje od jedne sekunde i tako omogućuje otvaranje vrata. Istodobno slijedi dojava na protuprovalni uređaj o tome da vrata više nisu zaključana.

Zahvaljujući kombinaciji GEZE RWA centrale, motorne brave GEZE MLS i inverzno montiranog zatvarača vrata GEZE TS 5000 mogu se tom povijesnom objektu ispuniti individualni zahtjevi. To znači brzo odvođenje dima i topline i siguran evakuacijski put.