A GEZE house

FDoživite naš svijet proizvoda pomoću naše animacije GEZE zgrade!
Doživite naš svijet proizvoda pomoću naše animacije GEZE zgrade!

Sigurnost na prvome mjestu – Pouzdano rješenje za zadržavanje protupožarnih i protudimnih vrata u otvorenom položaju

GEZE - uređaji za zadržavanje vrata u otvorenom položaju

Požari nastaju brzo i često nezamijećeno. Kako bi se spriječilo širenje smrtonosnih dimnih plinova, potrebno je vrata između požarnih odjeljaka brzo i sigurno zatvoriti.

Upotreba objekata ipak zahtijeva da vrata povremeno ostaju otvorena (npr. za prijenos robe i sl.). Kako bi se ta vrata za zaštitu od požara (za zaštitu od dima) držala otvorenima, potreban je uređaj za blokiranje.

GEZE ima velik broj uređaja za zadržavanje vrata u otorenom položaju koji su specijalno koncipirani za preventivnu zaštitu od požara.

Osim toga. raspolažemo velikim brojem uređaja za zadržavanje vrata u otvorenom položaju kako za nadgradne i integrirane zatvarače vrata, za podne zatvarače vrata, tako i za automatske pogone zaokretnih vrata. Oni se mogu individualno i u skladu s vašim zahtjevima uvrstiti u koncept zgrade i zajedno s centralom s detektorom dima (RSZ6) formiraju uređaj za zadržavanje.