TSA 325 NT manuell

TSA 325 NT


Ručno pokretana rotirajuća vrata preporučuju se kod zgrada ograničenog prometa osoba te kod promjera vrata  do oko 3000 mm.


Obilježja proizvoda

 • Ručno pokretana rotirajuća vrata u trokrilnoj i četverokrilnoj izvedbi.
 • Idealna kod ograničene frekvencije prolaza: vrata su prostrana, nisu prevelika i svatko ih može pokrenuti bez velikog truda.
 • Za okretanje vrata dovoljan je lagan pritisak rukom. 
 • Sigurnosni uređaji u skladu s DIN 18650 nisu potrebni. Prednost u odnosu na trošak!
 • Ulazno područje bez propuha – zadržavanje buke, prljavštine i prašine.   
 • Može se nabaviti i kao potpuno staklena varijanta. 
 • Načini rada „Zaključano“ i „Ručno“.
 • Opcionalni limitator broja okretaja sprečava kod postizanja gornjega graničnog broja okretaja   daljnje povećanje obodne brzine.
 • Opcionalno pozicionirajući mehanizam za otvaranje u stropu ili u podu koji nakon ručnog aktiviranja malom snagom vraća vrata natrag u početnu poziciju za sljedećeg prolaznika. 

Ručna rotirajuća vrata TSA 325 NT

Ograničeni promet osoba; promjer do 3000 mm

Ručna rotirajuća vrata preporučuju se kod objekata ograničenog kapaciteta osoba te kod promjera vrata  do oko 3000 mm.

Obilježja proizvoda

 • Ručna rotirajuća vrata u trokrilnoj i četverokrilnoj izvedbi.
 • Idealna kod ograničenog kapaciteta: vrata su prostrana, nisu prevelika i svatko ih može pokrenuti bez velikog truda.
 • Za okretanje vrata dovoljan je lagan pritisak rukom. 
 • Sigurnosni uređaji u skladu s DIN 18650 nisu potrebni. Prednost u odnosu na trošak!
 • Ulazno područje bez propuha – zadržavanje buke, prljavštine i prašine.   
 • Dostupna su i potpuno ostakljena varijanta. 
 • Načini rada „Zaključano“ i „Ručno“.
 • Opcionalni limitator broja okretaja sprečava postizanje gornjega graničnog broja okretaja te sprečava daljnje povećanje brzine otvaranja.
 • Opcionalna pozicionirajuća automatika s motorom u stropu ili u podu nakon ručnog aktiviranja smanjenom snagom vraća vrata natrag u početnu poziciju za sljedećeg prolaznika.