Projektiranje i gradnja bez prepreka zahvaljujući GEZE rješenjima Moderna automatska rješenja vrata i prozora u novoj vijećnici u Leonbergu


Između povijesnog starog grada i „novog gradskog središta” za građane i za više od 200 zaposlenika gradske uprave izgrađena je velika nova zgrada, površine 9.900 četvornih metara, otvorena na tri strane. U krajoliku sličnom parku s vrtom za šetnju nova gradska vijećnica urbani je znak za prijateljski grad sa živim tradicijama i visokom kvalitetom života. Za optimalnu uslugu građanima u svijetlom, otvorenom ozračju, administrativna i funkcionalna područja spojena su u modernoj gradskoj vijećnici u purističkom stilu. Putovi su skraćeni i jednostavniji, a pristupi bez prepreka. Zgrada nudi povećanu sigurnost i koncept energetske održivosti. Središte djelomično kružnog kompleksa zgrade sa šest katova je atrij s velikim staklenim krovom. U prizemlju se nalazi centralno predvorje s recepcijskim i informativnim mjestom, dvoranom vijećnice koja se može podijeliti, prostorijama za komunalne frakcije i kafeterijom. Odavde dolazite do gornjih katova nalik na galeriju s pristupnim točkama za građane i pojedinačne urede.

Sve slike: GEZE GmbH

 

Sveobuhvatna GEZE usluga: Koncept „bez prepreka”

Pristupačnost bez prepreka u modernim je javnim zgradama standard koji se razumije sam po sebi. Zgrada mora, u načelu, uvijek biti lako dostupna i mora se moći koristiti bez pomoći drugih. GEZE stručnjaci za građevine pratili su projekt izgradnje od faze projektiranja i primijenili su svoje dugogodišnje i sveobuhvatno iskustvo u gradnji zgrada bez prepreka. Kao posebnu uslugu izradili su koncept za izvođenje svih mjera za korištenje zgrade bez prepreka, a zastupnicima investitora grada Leonberga, arhitektima iz arhitektonskog ureda Schaller i generalnom izvođaču građevinskih radova, tvrtki Wolff & Müller, osigurali su važan temelj za projektiranje.

Koncept je oblikovan prema zahtjevima različitih korisničkih skupina zgrade, u skladu sa svim zakonskim zahtjevima i dodatno u skladu s normom DIN 18040-1 kao temelj za projektiranje za „Pristupačnost bez prepreka u javnim zgradama”. To znači da javno pristupačni prostori moraju biti dostupni svim posjetiteljima, npr. također i osobama s ograničenjem kretanja, osobama s ograničenim vidom ili sluhom kao i slijepim i gluhim osobama i da ih takve osobe mogu jednostavno samostalno naći, doći do njih i koristiti ih. Pritom je, osim ekonomskih aspekata, uzeta u obzir i mogućnost da se pristupačnost bez prepreka usuglasi sa zahtjevima protupožarne zaštite i sigurnosti evakuacijskih putova.

Svečanost za sustave zaokretnih vrata „Powerturn”: funkcionalna raznolikost i sloboda oblikovanja
Gradsku vijećnicu vrijedi posjediti čak i ako ne morate ništa obaviti. Vanjski sadržaji su „zeleno” blago koje vas svojim stepenica za sjedenje, klupama i fontanom koja prska iz tla pozivaju da se tu zadržite. Vanjski i unutarnji prostori zgrade spajaju se jednim s drugima gotovo neprimjetno. Taktilne trake za slijepe i slabovidne osobe pokazuju put preko urbanog predvorja do glavnog ulaza u predvorje pa sve do recepcije. Šetnja impresivnom gradskom vijećnicom pokazuje raznolikost GEZE rješenja za vrata i prozore i jamči pristupačnost bez prepreka, ali i protupožarnu zaštitu i sigurne evakuacijske putove.

Cijela je zgrada opremljena automatskim zaokretnim vratima s inovativnim, višestruko nagrađivanim pogonima Powerturn. Za pristup  bez prepreka u vjetrobranu glavnog ulaza pomično krilo dvaju dvokrilnih teških i visokih vrata automatizirano je snažnim, a opet decentno uskim pogonima. „Powerturn vrata” imaju vrlo posebnu prednost: Zahvaljujući svojoj Smart swing funkciji svatko ih posve lako može otvoriti i ručno. Široko otvorena evakuacijska vrata u slučaju požara služe i kao dodatan otvor za svjež zrak.

Kao dodatan vanjski ulaz kod kafeterije vanjska dvokrilna vjetrobranska vrata opremljena su varijantom Powerturn IS/TS. Pomično krilo je automatizirano, fiksno krilo drži se zatvorenim zatvaračem vrata TS 5000. Pritom je ipak impresivna kontinuirana maska pogona koja se proteže na oba krila vrata. Kao protupožarna vrata korištena su unutarnja jednokrilna vjetrobranska vrata s Powerturn F/R i integriranim dimnim prekidačem. Ovo je rješenje tu optimalno jer je na raspolaganju malo prostora – integrirani dimni prekidač nalazi se izravno ispod poklopca pogona. Izvana se u vjetrobranski prostor može ući bez prepreke zahvaljujući radarskom detektoru kretanja. U određeno vrijeme morate „pozvoniti”. U tom slučaju vrata se automatski otvaraju programskim prekidačem na recepciji.

Sigurnost i udobnost na dvama dvokrilnim protupožarnim i evakuacijskim vratima na trećem vanjskom ulazu u dvoranu vijećnice osiguravaju sustavi pogona zaokretnih vrata Powerturn F/R-IS/TS. Za pristup bez prepreke i ovdje je automatizirano pomično krilo. Zadatak integriranog regulatora redoslijeda zatvaranja je da nakon prolaska kroz vrata (osobito osoba koje bježe) zatvori krila vrata ispravnim redoslijedom kako bi se ponovo uspostavila zaštitna funkcija protupožarnog odsječka.

U dvorani vijećnice: protupožarna zaštita i „slobodan prolaz” na evakuacijskom putu

Kao rješenje Powerturn F/R-IS/TS dva dvokrilna protupožarna vrata vode u predvorju do dvorane vijećnice koja se može podijeliti. Aktiviraju se s pomoću jednostrukog tipkala. U slučaju požara vrata se automatski zatvaraju i sprečavaju širenje požara. U predvorju se sva automatska vrata mogu kontrolirati i nadzirati s pomoću programskog prekidača s ekranom na recepciji.

Treći ulaz u dvoranu vijećnice je vizualno diskretan i kompaktan dvokrilni uređaj za blokiranje sa zatvaračima vrata TS 5000 R-ISM. On omogućuje zadržavanje krila vrata u otvorenom položaju i pouzdano zatvaranje u slučaju požara. Zahvaljujući funkciji slobodnog hoda „Freeswing” vrata se mogu otvoriti samo uz malo napora. U svakodnevnoj uporabi ova se vrata ponašaju kao da nema zatvarača vrata. Dodatna velika prednost je ugodna funkcija zadržavanja s pomoću koje se vrata na kraju područja slobodnog hoda mogu jednostavno zaključati, a da ne se ne zalupe nekontrolirano ili ostaju stajati u prostoriji. To ne utječe na samostalno zatvaranje vrata u slučaju požara. Ista rješenja za vrata odabrana su za jednokrilne ulaze u sobe frakcija. Osim toga, dvoja evakuacijska vrata opremljena zatvaračima vrata TS 5000 vode prema van.

Inteligentan odvod dima i topline - prozračivanje bez prepreka

Da biste u slučaju nužde dim od požara u dvorani vijećnice mogli odvoditi već pri nastanku kako bi sve osobe sigurno mogle izaći kroz evakuacijska vrata, instaliran je sustav odvođenja dima i topline (RWA). Na obje strane fasade prozori su izravno automatizirani ispod stropa diskretnim Slimchain pogonima u sinhroniziranoj verziji. Ako dođe do „požara i dima”, zaštita od sunca odmah se uvlači, a pogoni prozora otvaraju u „brzom načinu rada”. RWA modularna upravljačka jedinica MBZ 300 s mogućnošću fleksibilnog konfiguriranja preuzima napajanje el. energijom i napajanje el. energijom u nuždi, koordinaciju i nadzor prozorskih sustava i komponenata kojima se može pojedinačno upravljati, kao npr. senzora, tipkala ili javljača dima. Aktivacijom ručnim RWA tipkalom ili sustavom vatrodojave, zadatak MBZ 300 je otvoriti prozore za pouzdano odvođenje dima na strani suprotnoj vjetru. Slimchain pogoni su „inteligentni”: Alarmne dojave i sve informacije o prozorima (otvoreno/zatvoreno, točna duljina otvaranja) mogu dati na raspolaganje i KNX tehničkom sustavu zgrade u objektu. Time RWA sustav ima dvostruku funkciju: Osim sigurnosno-tehničke primjene u slučaju požara služi i za ugodno svakodnevno prozračivanje. Unutarnji ventilacijski prozor dovodom svježeg zraka iz predvorja u dvoranu vijećnice osigurava „dobru klimu”.

Blokirano: protupožarni odsječci bez prepreka

Dva ulaza vode u kafeteriju bez ikakvih prepreka: Glavni ulaz izveden je kao protupožarna vrata s pogonima Powerturn F/R i tipkalima za otvaranje na objema stranama. Ulaz na stražnjoj strani dizala je uređaj za blokiranje sa zatvaračima vrata TS 5000 R. Zajedno s još jednim uređajem za blokiranje kao pristupom prolaznom prostoru uređenom neposredno ispred kafeterije s automatima za grickalice i sokove gastronomsko područje oblikuje svoj vlastiti prohodan protupožarni odsječak bez prepreka.

Protupožarna vrata s uređajima za blokiranje, koja vode u sanitarne prostorije, nemaju prepreka i lako se otvaraju. Ovdje odabrana montaža TS 5000 RFS zatvarača vrata slobodnog hoda na dovratnik čini ih vrlo fleksibilnim za postavljače vrata i stoga se lakše mogu postaviti na dodatna vrata nego da se montiraju na krilo vrata.

Bez prepreka na katove

Osobe sa smanjenom pokretljivošću mogu dizalom „bez prepreka” doći do jednokrilnih ulaznih vrata na katovima opremljenih Powerturn F/R pogonima. Tipkala za otvaranje nalaze se na objema stranama vrata. Vrata na katovima, vremenski upravljana s pomoću tehničkog sustava zgrade, otvaraju se izvana nakon određenog vremena samo deblokadom nakon prethodnog zvonjenja. Iznutra se protupožarna vrata mogu lagano otvoriti zahvaljujući Smart swing funkciji. Sigurno zatvaranje vrata (potrebno za protupožarnu funkciju!) u svakom je slučaju zajamčeno.

I dalje bez prepreka: Na potpuno prohodnim katovima jednokrilni i dvokrilni uređaji za blokiranje sa zaustavljačima vrata TS 5000 R odn. R-ISM osiguravaju udobnost kretanja u dnevnom režimu rada i pouzdanu protupožarnu zaštitu. Vrata, aktivirana javljačima požara, zatvaraju se u slučaju požara, stvaraju protupožarne odsječke, a sve evakuacijske putove i odgovarajuće evakuacijske stepenice održavaju bez dima. Tu se nalaze jednokrilna protupožarna vrata koja se otvaraju bez prepreka zahvaljujući višestruko nagrađivanim zatvaračima vrata TS 5000 ECline.

Svjež zrak - osiguran evakuacijski put

Svjež zrak iz atrija u čajne kuhinje unutar katova i u hodnike dovode nadsvjetla automatizirana Slimchain pogonima. Međutim, upravo to želimo spriječiti u slučaju dima i požara. Ako dođe do „požara i dima” u atriju, vatrodojavni sustav zatvara nadsvjetla tako da dim od požara na katovima „ostaje izvana”. Da bi se u slučaju požara omogućilo dodatno strujanje svježeg vanjskog zraka koje će stvoriti slojeve bez dima, snažni lančani pogoni Powerchain-Syncro otvaraju više velikih vanjskih prozora na prvom katu u čekaonici područja „Obitelj i obrazovanje”. U slučaju požara, i ovi sinkronizirani snažni paketi s maksimalnim hodom od 1.200 milimetara omogućuju maksimalno otvaranje prozora za manje od 60 sekundi. Prozori služe kao otvori za dodatno strujanje svježeg zraka u atrij kako bi dim od požara mogao izaći kroz veliki krovni prozor.

Ručna vrata pored ove zone čekanja moraju ispuniti složene funkcije kao što su zaštita od neovlaštenog ulaska i „slobodan prolaz” za osobe koje se evakuiraju u slučaju opasnosti. Kao evakuacijska vrata vode do uredskog hodnika koji služi kao evakuacijski put. Otvorena u dnevnom režimu rada, ona se, ovisno o situaciji, npr. nakon zatvaranja ureda, zaključavaju. Ovlaštene osobe mogu ih otvoriti putem sustava kontrole pristupa. U slučaju opasnosti vrata su u smjeru evakuacije u svakom trenutku za svakoga prohodna jer ih otvara otvarač za evakuacijska vrata putem tipkala za nuždu na GEZE upravljačkoj jedinici za evakuacijske putove TZ 300. Iste zadatke ima isto rješenje za vrata, odmah pored ulaza u hodnik gradske blagajne.

Pregled: Proizvodi marke GEZE u novoj vijećnici grada Leonberg

Predvorje:
Tri vjetrobrana s po dva sustava zaokretnih vrata Powerturn
Glavni ulaz:             Pogon zaokretnih vrata Powerturn
Vanjski ulaz u kafeteriju:     Powerturn IS/TS i Powerturn F/R za protupožarna vrata
Vanjski ulaz u dvoranu vijećnice:     Powerturn F/R-IS za protupožarna i evakuacijska vrata

Dvorana vijećnice:
Glavni ulazi:             Powerturn F/R-IS/TS za protupožarna vrata
Dodatan ulaz i ulaz u prostorije frakcije: Uređaj za blokiranje sa zatvaračima vrata TS 5000 R-ISM
Evakuacijska vrata:             zatvarač vrata TS 5000
Prozori za odvod dima i prozračivanje:     Slimchain pogoni
RWA sabirnička upravljačka jedinica MBZ 300 kao upravljački element

Kafeterija:
Glavni ulaz:             Powerturn F/R za protupožarna vrata
Ulaz sa stražnje strane:     Uređaj za blokiranje sa zatvaračima vrata TS 5000 R

Sanitarne prostorije predvorja i kafeterije:
Uređaji za blokiranje sa zatvaračima vrata slobodnog hoda TS 5000 RFS

Vrata na katovima:
Powerturn F/R za protupožarna vrata
Uređaj za blokiranje sa zatvaračima vrata TS 5000 R odn. R-ISM
Zatvarač vrata TS 5000 ECline za ručna zaokretna vrata bez prepreka

Čajne kuhinje na katovima / zone čekanja na gornjim katovima / uredski hodnici:
Prozori za odvod dima i prozračivanje: Slimchain i Powerchain pogoni
Upravljačka jedinica za evakuacijske putove TZ 300 i otvarač za evakuacijska vrata

Datoteke:
HR_Rathaus.doc1.6 M