GEZE Service – za vas uvijek dostupan! Tako ćete nas dobiti

Održavanje vrhunske klase pomoću mreže dobro raspoređenih servisa – Dostupni smo na adresi:

GEZE d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 284a
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385/1 3733 540
Fax: +385/1 3733 995
Email: servis.hr@geze.com
www.geze.hr